Tüm Eğitimler

Kategorideki eğitimler;
Görüntüle
Detaylar

Mobil Hidrolik Teknolojisi

3 gün
İleri Seviye

o Bu eğitim programının sonunda katılımcı çeşitli mobil sistemlerin hidrolik …

Neler öğreneceksiniz?
Hidrolik ve elektrohidrolik ile ilgili temel kavramlar tekrar Hidrolik semboller ve devre çizimleri standartları
Filtreler, hidrolik yağlar, yağ tankı ve hortum bağlantıları Hidrolik pompalar, silindirler ve hidrolik motorlar
Debi, basınç ve enerji tüketimi arasındaki ilişki
Değişik koşullarda bir hidrolik sistemin enerji tüketiminin hesaplanması
Sistemde yük algılama olması durumunda debi, basınç ve enerji tüketiminin hesaplanması
Oransal kontrolün avantajları
En yüksek basıncı geçiren veya valfi hakkında bilgi
6/3 yön kontrol valfinin enerji verimi ile ilgili avantajları Pilot kumandalı çek valf avantaj ve dezavantajları
Silindirlerin yük altındaki davranışlarının anlaşılması
Karşı denge valfinin yük tutma ve fren fonksiyonlarının anlaşılması
Hidrostatik transmisyon hakkında bilgi verilmesi
Fren sistemleri hakkında bilgi verilmesi
Direksiyon üniteleri hakkında bilgi verilmesi
Şok valfleri hakkında bilgi verilmesi
Mobil blok yapısının tanınması
Hidrolik joystiklerin özelliklerinin anlaşılması
Yük algılamalı değişken debili pompalar
İş makinalarının hidrolik devrelerinin incelenmesi
Detaylar

Pnömatik Teknolojisi Eğitimi – Seviye 1

3 gün
Başlangıç

o Bu eğitim sonunda katılımcılar pnömatik sistemlerin temel fiziksel prensiplerini …

Neler öğreneceksiniz?
Pnömatik enerji, temel fiziksel prensipler ve basınç, debi kavramı
Basınçlı havanın hazırlanması ve dağıtılması
Kompresör, hava tankı, kurutucu çeşitleri ve çalışması
Şartlandırıcı üniteleri
Pnömatik yön denetim valfleri çeşitleri ve çalışma prensipleri
Pnömatik iş elemanları çeşitleri ve iş elemanlarında hız kontrolü
ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri
Devre şeması okuma ve devre çizim tekniği
Pnömatik kumanda teknikleri
Basınca, konuma, zamana ve sayıya göre kumanda
Temel pnömatik devre uygulamaları
Detaylar

Pnömatik Teknolojisi Eğitimi – Seviye 2

3 gün
İleri Seviye

o Bu eğitim programı sonunda katılımcı pnömatik teknolojisini, ilgili elemanları …

Neler öğreneceksiniz?
Temel pnömatik ve elektropnömatik bilgilerin hatırlatılması
Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizim tekniğinin hatırlatılması o Devre tasarımı ve formüller
Basınçlı hava tedarik sisteminin dizaynı
Şartlandırıcıyı oluşturan elemanların seçimi o Hava kalitesi ve hava kaçaklarının önemi
Valf çeşitleri ve seçimi
Valflerin boyutlandırılması
Silindir çeşitleri, silindir seçimi ve boyutlandırma o İleri seviye devre çizimleri
Devre uygulamaları
Detaylar

Gripper ve Vakum Tekniği

1 gün
Başlangıç

o Bu eğitim programı sonunda katılımcı gripper ve vakum teknolojisini, …

Neler öğreneceksiniz?
Temel pnömatik ve elektropnömatik bilgilerin hatırlatılması
Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizim tekniğinin hatırlatılması o Vakum nedir? Vakum üretim yöntemleri
Vakum pompaları
Basınçlı havadan vakum üretimi, vakum üreteçleri o Vantuz çeşitleri, seçimi ve boyutlandırması
Malzeme özelliklerinin vantuz seçimine etkisi
Vakum sistemlerinde enerji tasarrufu
Gripper çeşitleri ve gripper seçimi
Gripper veya vakum ile tutma ve taşıma arasındaki tercih kriterleri
Devre uygulamaları
Detaylar

Pnömatik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

1 gün
Tüm Seviyeler

o Bu eğitim sonunda katılımcı pnömatik sistemde havanın üretimden iş …

Neler öğreneceksiniz?
Temel pnömatik ve elektropnömatik bilgilerin hatırlatılması
Basınçlı hava üretim maliyeti
Hava kaçaklarının maliyeti
Bir tesisteki iyileştirme alanları
Hava kaçaklarının önlenmesi
Verimsizliğe neden olan bağlantı hatları ve dizayn o Pnömatik elemanların doğru boyutlandırılması
Basınç kayıplarının azaltılması
Hava tüketimini azaltma yöntemleri ve örnekler
Detaylar

Pnömatik Sistemlerde Güvenlik

1 gün
Başlangıç

o Bu eğitimin sonunda katılımcı sistem bileşenleri ile ilgili teknik …

Neler öğreneceksiniz?
Pratik pnömatiğe giriş‐kısa açıklama
Valf fonksiyonu
Devre sembolleri
Pnömatik sistemlerin tasarımında emniyet o Risk değerlendirmesi
EN ISO 13849‐1
Güvenlikle ilgili katagoriler
Pnömatik sistemlerde emniyet ile ilgili önemli referans EN ISO 4414
Alınması gereken tasarımsal önlemler
Güvenlikle ilgili ürünler
Koruma sınıfları
Detaylar

Temel Pnömatik-Elektropnömatik

3 gün
Tüm Seviyeler

o Katılımcılar pnömatik sistem elemanlarının çalışması ve görevlerini öğrenecekler o …

Neler öğreneceksiniz?
Enerji türleri, temel fiziksel bilgiler ve basınç kavramı o Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
Kompresör, tank ve kurutucu çeşitlerinin tanıtılması o Pnömatik devre elemanları ve çalışma prensipleri
Elektriksel devre elemanları ve çalışma prensipleri o ISO 1219’a göre pnömatik devre sembolleri, devre okuma ve çizim tekniği
Pnömatik kumanda tekniği
Temel elektrik bilgisi
Açık ve kapalı kontak kavramları
Röle tekniği, röle çeşitleri ve doğrudan/dolaylı kumanda Mühürleme ile hafıza devreleri
Elektrikte basınca, zamana, konuma ve sayıya bağlı kumanda
Pnömatik ve elektrik devre çizimleri
Temel devre uygulamaları
Detaylar

Pnömatik-Elektropnömatik Sistemlerde Bakım Arıza Arama

3 gün
Tüm Seviyeler

o Katılımcılar pnömatik sistem elemanlarının çalışması ve görevlerini öğrenecekler o …

Neler öğreneceksiniz?
Temel pnömatik ve elektropnömatik bilgilerin hatırlatılması
Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
Pnömatik/Elektropnömatik kumanda tekniği
IS1219 standartlarına göre devre sembolleri devre okuma ve devre çizim tekniği
Devre tasarımında ve sistem kurumunda dikkat edilmesi gereken noktalar
Pnömatik sistemlerde bakım tekniği
Pnömatik ekipmanlarda arıza kaynakları ve bakım yöntemleri
Pnömatik sistemlerde arıza arama
Pnömatik ve elekropnömatik sistemlerde emniyet IS4414
Temel devre uygulamaları
Detaylar

Elektropnömatik ve PLC’ye Giriş

3 gün
Başlangıç

o Bu eğitimin sonunda katılımcı elektropnömatik projeleri okuyabilecek, devre uygulamalarını …

Neler öğreneceksiniz?
Pratik pnömatiğe giriş‐Kısa açıklama Basınçlı havanın üretilmesi
Basınçlı havanın dağıtılması, şartlandırıcılar Denetim elemanları(Elektrovalfler) Pnömatik iş elemanları
Elektropnömatik prensipler
Temel elektrik bilgisi
Elektriksel devre elemanları ve çalışma prensipleri
Devre okuma ve devre çizim tekniği
Röle tekniği, röle türleri ve doğrudan ve dolaylı kumanda Mühürleme ile hafıza devreleri
Elektropnömatik simülasyon uygulamaları
Elektropnömatik uygulamalar
PLC nin genel yapısı
PLC donanım ve yazılım yapısının tanıtılması
PLC programlama komutları
PLC kontrollü elektropnömatik sistem uygulamaları
Detaylar

Hidrolik Teknolojisi Eğitimi – Seviye 1

3 gün
Başlangıç

o Bu eğitim programının sonunda katılımcılar hidrolik sistemlerin temel fiziksel …

Neler öğreneceksiniz?
Enerji iletim seçenekleri, temel prensipler, basınç ve debi kavramı
Hidrolik sistemin temel yapısı, çalışma mantığı
Hidrolik akışkan özellikleri
Hidrolik rezervuarlar
Hidrolik pompaların iç yapıları ve çalışma prensipleri Kavitasyon ve kavitasyonun sisteme verdiği zararlar
Yön kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri
Hidrolik iş elemanları (silindir ve motorlar)
Silindir çapı, basınç, yük ve güç hesapları
Hidrolikte yağ temizliği ve hidrolik filtreler
Hidrolik akümülatörler
IS1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve çizimi
Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulması
Detaylar

Hidrolik Teknolojisi Eğitimi – Seviye 2

3 gün
İleri Seviye

o Bu eğitim programının sonunda katılımcı, hidrolik sistemlerin boyutlandırılması ve …

Neler öğreneceksiniz?
Temel hidrolik ve elektrohidrolik hakkında genel bilgiler
Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerde uyulması gereken emniyet kuralları
Ön kumandalı yön kontrol valfleri ve çalışma prensipleri
Pilot kontrollü basınç emniyet valflerinin çalışma prensipleri Akış kontrol valflerinin iç yapıları, çalışma prensipleri ve nerelerde kullanıldıklarının belirlenmesi
Akış bölücüler ve kullanımı
Hidrolik motorlar, uygulama alanları ve frenleme devreleri
Basınç sınırlama ve basınç ayarlama valfleri hakkında detaylı bilgiler (Karşı denge, fren vb.)
Hidrolik akümülatörler ve uygulama örnekleri
Hidrolik sistemlerde enerji kaybı ve ısınma hesapları
Lojik valfler ve devreleri hakkında bilgiler
Elektrohidrolik devre tekniğinin kullanılması
Sayıcı ve zaman röleli devreler
Basınca bağlı kontrol ve basınç şalterlerinin öğretilmesi
Sıralı kontrol devreleri
Hidrolik devrelerin PLC yardımıyla kumanda edilmesi
Karmaşık hidrolik devrelerin analizlerinin yapılması
Çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi
Detaylar

Hidrolik Oransal ve Servo Valf Teknolojisi

1 gün
İleri Seviye

o Bu eğitim programının sonunda katılımcı, oransal ve servo valflerle …

Neler öğreneceksiniz?
Oransal valflerin sınıflandırılması
Hidrolik sistemlerde oransal valflerin avantaj ve dezavantajları Oransal valflerin çalışma prensibi ve iç yapıları
Oransal valflerde kullanılan solenoidlerin yapısı
Oransal basınç valflerinin yapısı ve çalışma prensipleri
Oransal yön kontrol valflerinin yapısı ve çalışma prensipleri
Oransal akış kontrol valflerinin yapısı ve çalışma prensipleri
Kuvvet ve konum kontrollü oransal bobinler
Servperformanslı valflerin içyapısı ve çalışma prensipleri
Sürgü‐gömlek prensibi
Sıfır taşma
Yüksek yanıt valfleri (High Response) çalışma prensipleri
Servvalflerin tanımı ve kullanım alanları
Jet boru tipi yükselticili servvalflerin içyapısı ve çalışma prensibi
Nozzle‐flapper tipi yükselticili servvalflerin içyapısı ve çalışma prensibi
Histerezis değerinin servve oransal valflere etkisi
Sürgü geometrisinin servve oransal valflere etkisi
Sürgü geçişleri
Cevap süresi (response time) ve frekans cevabının tanımı
Oransal valf kartının (amfisinin) blok diyagramı
Detaylar

Hidrolik Projelendirme Tekniği

2 gün
İleri Seviye

o Bu eğitimin sonunda katılımcı hidrolik sistemlerde kullanılan ekipmanların seçim …

Neler öğreneceksiniz?
Akışkanlar tekniği temel prensipleri
Debi – basınç – hız kavramları
Hidrolik prensipler ve temel formüller Hidrolik sistemler
Hidrolik sistem tasarımı
Basit bir hidrolik devre tasarımı
Hidrolik elemanlar ve sembolleri
Hidrolik projelendirme
Projelendirme sistematiği
Temel ekipmanların seçimi
Projeye uygun pompa tipi seçimi
Projeye uygun valf tipi seçimi
Örnek uygulamalar
Detaylar

Temel Hidrolik-Elektrohidrolik

3 gün
İleri Seviye

o Bu eğitim programının sonunda katılımcılar hidrolik sistem elemanlarının çalışma …

Neler öğreneceksiniz?
Enerji iletim seçenekleri, temel prensipler, basınç ve debi kavramı
Hidrolik sistemin temel yapısı, çalışma mantığı
Hidrolik yağ deposu ve akışkan özellikleri
Hidrolik pompaların iç yapıları ve çalışma prensipleri Kavitasyon ve kavitasyonun sisteme verdiği zararlar Yön kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri
Hidrolik iş elemanları (silindir ve motorlar)
Silindir çapı, basınç, yük ve güç hesapları
Hidrolikte yağ temizliği ve hidrolik filtreler
IS1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve çizimi
Elektrohidrolik sistem elemanları ve devre sembolleri Güç devresi ve kumanda devresi
Temel elekroteknik, kontak yapıları ve röle tekniği
Kumanda tekniği
Elektrohidrolik sistemlerin kurulması
Mühürleme, sınır anahtarları
Basınca, zamana ve sayıya bağlı kumanda
Elektrohidrolik devreler ve pratik uygulamalar
Detaylar

Hidrolik-Elektrohidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama

3 gün
Tüm Seviyeler

o Bu eğitim programının sonunda katılımcılar hidrolik ve elektro‐hidrolik sistem …

Neler öğreneceksiniz?
Temel hidrolik ve elektrohidrolik bilgilerin hatırlatılması Hidrolik sistemlerdeki arıza nedenleri
Hidrolik sistemlerde arıza giderme prosedürü
Hidrolik sistemlerde emniyet tedbirleri
Hidrolik sistemlerde yağın önemi ve yağdaki kirlenmenin/yağın azalmasının oluşturacağı tehlikeler
Hidrolik sistemlerde hız ve hızın oluşturacağı tehlikeler Hidrolik sistemlerde ısınmanın sebepleri ve oluşturacağı tehlikeler
Hidrolik sistemlerde aşırı basınç oluşumu ve aşırı basıncın oluşturacağı tehlikeler
Hidrolik sistemlerde tıkalı veya kirli filtrelerin oluşturacağı tehlikeler
Hidrolik sistemlerde emiş hattındaki gevşekliklerin oluşturacağı tehlikeler
Hidrolik sistemlerde yağların temizlik sınıfları ve filtre değişiminin önemi
Sistemin komple temizlenmesi ve flushing işleminin önemi ve sistemin yeniden doldurulması
Yağ kaçaklarının önlenmesi
Uygulama, sistematik arıza bulma
Detaylar

Makinelerde Fonksiyonel Emniyet – Seviye 1

1 gün
Başlangıç

o Makine Emniyeti için tanımlanan standartların öğrenilmesi. o Makine direktifinin …

Neler öğreneceksiniz?
Yasal Düzenlemeler (Avrupa)
Risk Analizi, Risk Değerlendirme, Risk Azaltma
Makineler için Koruyucu Ekipmanlar ve Cihazlar
Makineler için Emniyet Fonksiyonları
Makinelerde Fonksiyonel Emniyet için Standartlar EN (ISO) 13849‐1 İçerik ve Süreç
IEC /EN 62061 İçerik ve Süreç
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping